Du är här: Startsidan

Kommande i kalendern

24/10Lillkyrkis
24/10Diakonigruppen
24/10SkrivarKraft
24/10Barkarollerna
24/10Kyrkokören Decibellerna
25/10Café Tisdag
25/10SkrivarKraft
25/10Allsång på Viktoriagården
25/10Ungdomsgruppen T
25/10Damkören Carpe Nova

Visa hela kalendern

Anmälan till konfirmation

Anmäl dig till konfirmation »

Är du intresserad av sommarkonfirmation i kombination med gympaläger på Lingvallen? Kontakta då Skånes gymnastikförbund.Barkåkra församling har BARA anmälan till konfirmationsdelen.

Veckans bibeltext

NU är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg,

Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud,
han är min klippa för evigt.

Ps. 73:23-26Senaste i bloggen

okt18
Sackeus och Mumlarna

Predikan från Tolånga kyrka, där jag var inbjuden av min konfirmandpräst att gästpredika. Kärt återseende och det kändes så stort att få assistera i mässan. Hoppas jag får möjlighet att bjuda in någon av mina gamla konfisar en dag...

 

En sådan här hade jag med mig till lägret, den där gången för 23 år sedan då Åke var präst i Söderkyrkan hemma i Karlskoga och jag var konfirmand. En ficklampa är guld värd när man är på konfirmandläger. Man kan ha den när man är lite mörkrädd på väg till toaletten. Man kan ha den för att hitta vägen på natten när man ska smyga in på killarnas rum och busa. Med ljusets hjälp kan man söka av mörkret tills man hittar det man letar efter eller tills man är helt säker på att där inte finns något att vara rädd för.

Jag blev konfirmerad i juli 1994 och i september samma år lyste ett annat ljus genom mörkret: sökljusen från räddningshelikoptrarna som svepte över vattenytan på jakt efter överlevande efter Estoniakatastrofen. Sökljuset som sökte och sökte och sökte tills det fann. Eftersom jag gjorde PRAO på lokaltidningen i Karlskoga fick jag möjlighet att lyssna till en av de få överlevande, bara några timmar efter olyckan. Han beskrev hur han legat fastklamrad under en upp-och-ned-vänd flotte i det iskalla vattnet och hoppats hoppats hoppats med varenda fiber i sin kropp att sökljuset skulle hitta honom. Och när det väl gjorde det – hur var när räddningen vinchades ner i en lina från helikoptern, i form av en människa som fäste räddningsselen runt hans bröst och hjälpte honom att bända loss de iskalla händerna som hållit så hårt om flotten att de fastnat där. Hur någon höll taget om honom hela vägen upp till helikoptern och som lovade: ”jag släpper inte taget”.

Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det, säger Jesus.

Det är hans löfte till oss, var och en, idag. Hur än ditt mörker ter sig just nu, hur djupt du än tror att det är, så är Guds sökljus riktat mot dig. Han kommer att söka och söka och söka till dess att han finner dig. Och han släpper inte taget.

Det är det första och viktigaste som evangeliet vill säga oss idag. Jesus söker dig där du är, han letar med samma iver som en förälder som tappat bort sitt barn i gruset i ett sönderbombat Aleppo. Det är i den kärleken vi lever och rör oss och finns till, och liksom Paulus får vi vara vissa om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

---

Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. I berättelsen om Sackeus får vi exempel på hur Guds sökljus kan fungera i ett människoliv.

Vi bjuds in till staden Jeriko, som på Jesu tid är en mycket viktig stad. När man är på väg till Jerusalem med sina handelsvaror, och vill färdas på den säkra vägen, fri från rövare, rånare, samarier och andra hemska människor är det via Jeriko man färdas. Men i Jeriko måste man betala tull. På den tiden var det inte ”häftigt” att betala skatt, pengarna gick rakt ner i den romerska ockupationsmaktens fickor och tullindrivarna fick ibland hota, tvinga, ta till våld för att få in pengarna. Många tullindrivare passade också på att pressa av folk några extra mynt som fick försvinna ner i den egna börsen.

Sackeus är tullindrivare, liten till växten men också liten inuti. De flesta av oss har mött sådana ”små” människor någon gång. För att kompensera för sin inre litenhet gör de allt vad de kan för att komma upp sig i världen, sätta sig över andra, ta på andras bekostnad. De klättrar på politiska och ekonomiska stegar, i makt- och chef- och ledarpositioner. Sackeus klättrar upp i en Sykomor för att kompensera för sin fysiska litenhet, som en sinnebild för hur han utnyttjat sin maktposition för att kompensera för sina tillkortakommanden som människa.

Det är däruppe Jesus sökarljus når honom. Och Sackeus kommer ner. Accepterar sin litenhet, både den yttre och den inre, och tar tag i räddningen som räcks honom. Och så fort Människosonen hjälpt honom att släppa taget om den sjunkande flotten och bär honom på nådens starka armar vill han ge. Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.

Det där är nådens mysterium. Många av oss har själva varit med om det. Något omvälvande händer med oss människor när vi förstår hur älskade vi är, inte trots vår litenhet utan på grund av vår litenhet. 

---

I vår tid, på den plats vi lever i den här världen, tror jag det kan finnas en särskild utmaning i berättelsen om Sackeus. Här är det särskilt viktigt att hålla fast vid orden om att Människosonen har kommit för att söka det förlorade och rädda det, om vi ska våga se och läsa vad som faktiskt står där. Sackeus problem är inte bara att han är liten. Utan också att han är rik.

Genom hela Lukasevangeliet går det där som en röd, svidande tråd. Det är inte lätt att vara rik i Guds rike, för den som redan har händerna fulla har svårt att ta emot det Gud vill ge. Redan i Marias lovsång hör vi att Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Hos Lukas är fattiga saliga. Han ger oss liknelser om rika människor som ägnar sina liv åt att samla på sig rikedomar som de inte kan ta med sig i döden. Han berättar om mannen som gjort allt rätt och därför bjuds in av Jesus att bli en lärjunge, men istället för att bli glad över inbjudan och följa Jesus, blir mannen mörk i ansiktet av bedrövelse för han är rik och vill inte lämna ifrån sig det han äger. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma till himmelriket, säger Jesus.

Lukas utmanar oss med tanken att det är med oss som med Sackeus: det inre livet hänger samman med det yttre och sådant som hur vi fördelar resurser i en värld där 800 barn dör varje dag för att det inte finns rent vatten att dricka. Ja, inte bara Lukasevangeliet. Vi hörde också nyss NN läsa för oss ur Jakobsbrevet: Har inte Gud valt ut dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han lovat dem som älskar honom?

  Om du är som jag, och helst vill vända dig bort från den utmaningen för att den gör för ont att ta in och känns för stor att ta itu med, råder jag dig att minnas Jesu ord: Människosonen har kommit för att söka det förlorade och rädda det. Också i denna litenhet är vi älskade och i Hans ljus kan vi få kraft och mod att våga ta oss an utmaningen.

 

---

 Berättelsen om Sackeus ger oss exempel på vad Guds sökljus kan göra med ett människoliv och med våra liv. Men den ger inte bara ett exempel. Den ger fler.

I vår kyrkas tradition är vi vana att läsa berättelsen som en berättelse om hur Jesus omvänder syndaren Sackeus. Om hur Gud använder sökljuset för att hitta den som är förlorad. Men det går också att läsa det här som en berättelse om hur Gud använder sökljuset för att visa vägen och att här inte finns något att vara rädd för.

 

Det finns två grupper som ofta utmanas av Lukas. Det är rika och det är mumlare. Mumlarna är de som reagerar med bestörtning och vrede när nådens sökljus träffar den förlorade. ”Han har tagit in hos en syndare.” mumlar folket i Jeriko när Jesus bjuder in sig själv till Sackeus.”Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska.” mumlar Simon farisén för sig själv. ”Vem är han som till och med förlåter synder?” mumlar folket när den lame mannen reser sig och går hem med sin bädd. En av de mest kända mumlarna är så förbannad att han inte längre mumlar. Den förlorade sonens bror säger rätt ut till sin far: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’

 

Ibland undrar jag om inte detta är det svåraste med nåden. Att den gäller alla. Att Gud söker och älskar välanpassade, välutbildade, välkammade skattebetalare som går lagom mycket i kyrkan och är rätt hyggliga så där till vardags är lätt att förstå. Men att Gud söker henne som svek mig, honom som hotade mig, dem som mobbade mina barn, de som klär ut sig till clowner och trakasserar människor, och honom som ger order om att släppa napalm över syriska städer är svårare, kanske nästan omöjligt att ta till sig. Och vi börjar mumla.

I den andra läsningen av Lukas berättelse verkar det dessutom som om Sackeus inte ens är en syndare. Namnet Sackeus betyder ”ren, helig”. Att han är liten kan vara Lukas sätt att säga att han är den minste som Jesus säger ska bli den störste. Dessutom – och det är svårt att bortse ifrån – talar Sackeus faktiskt i presens på originalspråket här: Hälften av vad jag äger ger jag åt de fattiga. Och pressar jag pengar ur någon betalar jag igen det fyrdubbelt. Vissa tullindrivare är skurkar men inte Sackeus. Folket har dömt honom efter sina fördomar om en grupp människor, inte efter vem han faktiskt är!

Oavsett vad, påminner Jesus mumlarna om att detta är också en son till Abraham, detta är också ett Guds barn. Vi som utmanas av det Jesus säger och som vet med oss att vi hör till mumlarnas skara gör gott i att minnas Jesu ord: han har kommit för att söka det förlorade och rädda det. Också i denna litenhet är vi älskade och i Hans ljus kan vi få kraft och mod att våga ta till oss att nåden gäller alla.

Så kan Guds sökarljus genomlysa mörkret så att vi ser att här inte finns något att vara rädd för.

---

En sådan här ficklampa kan man ha med sig till konfirmandlägret. Med ljusets hjälp kan man söka av mörkret tills man hittar det man letar efter eller tills man är helt säker på att där inte finns något att vara rädd för. Jag tror att vi gör gott i att låta Guds ljus verka med oss på samma sätt, så att vad vi än gör, vad som än händer, aldrig aldrig glömmer att Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. 

0 kommentarer Läs mer »

Visa hela bloggen

Besök oss på Facebook

Barkåkra församling på Facebook
Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2016
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se